The Rich version of the anti-age hand cream has a new and improved texture that is better absorbed by the skin. A blend of strong active ingredients and optical wrinkle fillers will help keep the skin young and healthy for longer. The SPF15 protects against daily exposure to harmful UVA and UVB rays. The hands are deeply hydrated for a long time and are protected against air pollution. Free radicals don't stand a chance thanks to the high dose of antioxidants!

 

De Rich versie van de anti-age hand crème heeft een nieuwe en verbeterde textuur die beter door de huid wordt opgenomen. Een mix van sterke actieve ingrediënten en optische rimpelvullers zullen helpen om de huid langer jong en gezond te houden. De SPF15 beschermt tegen de dagelijkse blootstelling aan schadelijke UVA en UVB stralen. De handen zijn diep en langdurig gehydrateerd en worden beschermt tegen luchtvervuiling. Vrije radicalen maken geen schijn van kans dankzij de hoge dosis antioxidanten!

 

 

This anti-age hand cream has a light, non-greasy texture and is easily absorbed by the skin. A blend of strong active ingredients and optical wrinkle fillers will help keep the skin young and healthy for longer. The hands are optimally hydrated and do not feel greasy. However, hydration alone is not enough. Thanks to this hand cream, the skin is protected against air pollution and anti-oxidants give free radicals no chance!

 

Deze anti-age handcrème heeft een lichte, niet vette textuur en wordt makkelijk door de huid opgenomen. Een mix van sterke actieve ingrediënten en optische rimpelvullers zullen helpen om de huid langer jong en gezond te houden. De handen zijn optimaal gehydrateerd en voelen niet vet aan. Toch is hydratatie alleen niet voldoende. De huid wordt dankzij deze handcrème beschermt tegen luchtvervuiling en anti-oxidanten geven vrije radicalen geen kans!